UPSSSC Yuva Vikas Adhikari PET Admit Card 2019

Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission UPSSSC, Lucknow Released PET Admit Card for Chetriya Yuva Kalyan evam Pradeshik Vikas Dal Adhikari) and Exercise Trainer (Vyapam prashikshak) Post Recruitment Competitive Exam 2018. 

PET Admit Card: 05-10-2019

PET Exam Date: 21-25 October 2019

Download PET Admit Card
Click Here
Download Result
Click Here
Download Answer Key
Click Here